Ποιοτικός Έλεγχος

Εφαρμόζουμε ένα προηγμένο σύστημα ελέγχου ποιότητας που διεισδύει σε 3 διαφορετικά επίπεδα των δομών της εταιρείας μας.
Κάθε προϊόν ακολουθεί συνεχώς το αποτελεσματικό μας σύστημα παρακολούθησης που βελτιώνει την αξιοπιστία του προϊόντος μας.
Εφαρμόζουμε το σύστημα ελέγχου ποιότητας 3 σταδίων που διατηρεί τον ακριβή χειρισμό της διαδικασίας παραγωγής του προϊόντος.
Έλεγχος ποιότητας 3ων βημάτων
Εφαρμόζουμε ένα σύγχρονο τρόπο ποιοτικού ελέγχου που λειτουργεί μέσα από κάθε ζωτικό μέρος και τμήμα της εταιρείας μας. Η εργασία με αυτό τον τρόπο σημαίνει ότι 3 διαφορετικοί επόπτες επιπέδου φροντίζουν κάθε κατασκευασμένο προϊόν στη διαδικασία παραγωγής μας. Αυτό το σύστημα απαιτεί υπεύθυνο και αυστηρό έλεγχο από τις 3 διαφορετικές θέσεις λειτουργίας.
Διαχειριστής:

Εξουσιοδοτημένο άτομο είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση και τη διατήρηση της ομαλότητας για κάθε βήμα της αλυσίδας παραγωγής. Αυτό το επίπεδο διασφαλίζει την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα της προόδου της παραγωγής.

Μηχανικός:

Σε αυτό το δεύτερο επίπεδο, ένας πλήρως εκπαιδευμένος μηχανικός από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, είναι υπεύθυνος για την περιοδική εξέταση της παραγωγικής διαδικασίας, προκειμένου να εντοπίσει τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες. Αυτό το επίπεδο βοηθά στη βελτίωση των προϊόντων μας.

Διαχείριση:

Για να καταστεί πιο αποτελεσματική η γραμμή παραγωγής, πρέπει επίσης να επιθεωρούνται οι μέθοδοι εργασίας. Αυτό το επίπεδο ορίζει την δομή και είναι υπεύθυνο για την οργάνωση και την εφαρμογή βελτιώσεων, αλλαγών τακτικής και στρατηγικής.

Εξελιγμένο σύστημα παρακολούθησης
Πλεονεκτήματα
  • Έλεγχος σε πραγματικό χρόνο της σκοπιμότητας της παραγωγής.
  • Οι πελάτες μπορούν να γνωρίζουν την κατάσταση της παραγγελίας τους.
  • Το αρχείο καταγραφής λαθών διατηρείται και αναλύεται.
  • Κρατάμε ενήμερους τους πόρους μας.
  • Ευκαιρία, να βελτιώσουμε τη γραμμή παραγωγής μας.

Κάθε προϊόν που παρέχει η εταιρεία μας στους πελάτες της ακολουθεί ένα προηγμένο σύστημα που εφαρμόζεται σε μία διαδικασία παρακολούθησης και εγγραφής. Αυτό το σύστημα μας βοηθά να δηλώσουμε τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Επίσης μας δίνει την ευκαιρία να γνωρίζουμε τη φάση παραγωγής κάθε προϊόντος ανά πάσα στιγμή. Αυτή η διαδικασία διατηρεί τις εσωτερικές μας διαδικασίες ενημερωμένες και από την άλλη δίνει αξιοπιστία στον πελάτη μας.

Έλεγχος ποιότητας 3ων επιπέδων
Ως τρίτο τρόπο για να εξασφαλίσουμε και να διατηρήσουμε τη διαδικασία κατασκευής μας σε υψηλά πρότυπα, έχουμε αφομοιώσει το 3-steps στον έλεγχο ποιότητας των προϊόντων. Το σύστημα αυτό διέπει την παραγωγική μας διαδικασία σε 3 διαφορετικές φάσεις, οι οποίες είναι: η φάση εισερχόμενης, ενδιάμεσης και εξερχόμενης παραγωγής. Με αυτό τον τρόπο είμαστε σε θέση να φιλτράρουμε τις εσωτερικές ανοχές λειτουργίας και να αποφύγουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις πιθανές βλάβες του προϊόντος που θα μπορούσαν να συμβούν.
Εισερχόμενα :

Αυτό το βήμα απαιτεί προσεκτική επιθεώρηση σε κάθε διαδικασία προ-παραγωγής. Εδώ η πρώτη ύλη ελέγχεται και καταγράφεται πριν από την επεξεργασία. Επιπλέον, αυτό το βήμα μας βοηθά να ενημερώνουμε τους πόρους μας.

Ενδιάμεση διαδικασία:

Η διαδικασία συναρμολόγησης περνάει από τον αυστηρό έλεγχο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακριβής παράδοση της λειτουργίας και να καταγραφεί οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να συμβεί.

Εξερχόμενα :

Αποτελεί το τελευταίο βήμα της διαδικασίας παραγωγής και υπάρχει για να επαληθεύσει όλους τους προηγούμενους ελέγχους. Πριν από την παράδοση των προϊόντων στον πελάτη, πρέπει να περάσει αυτό το τελευταίο βήμα του ποιοτικού ελέγχου προκειμένου να αποφευχθούν αριθμητικές απώλειες που προέκυψαν από το προηγούμενο βήμα.