Αισθητήρια – Κυάθια

05 Γενικά Χαρακτηριστηκά

Εμβαπτιζόμενο Αισθητήριο (+180ºC)

 • V-KTY50 : μήκος καλωδίου 50cm , διατομή κυαθίου 6mm.
 • V-KTY300 :  μήκος καλωδίου 300cm , διατομή κυαθίου 6mm.
 • Κατάλληλα για τις συσκευές : V-DCS3 , V-DCS4 , V-CBV , V-CBVts ,V-C3W , V-FP1hydro.

Εμβαπτιζόμενο Αισθητήριο (+125ºC)

 • V-NTC50 : μήκος καλωδίου 50cm , διατομή κυαθίου 6mm.
 • V-NTC300 : μήκος καλωδίου 300cm , διατομή κυαθίου 6mm.
 • Κατάλληλα για τις συσκευές : VS-1 , VS-2.
 • Διαστάσεις 60mm X 80mm X 20,5mm.
 • Τοποθέτηση επίτοιχα.
 • Κατάλληλο για τις συσκευές : V-CBV , V-CBVts
 • Διαστάσεις 60mm X 80mm X 20,5mm.
 • Τοποθέτηση επίτοιχα.
 • Κατάλληλο για τις συσκευές : VS-1 , VS-2.
intelco electronics V-NTCBOX
 • V-K5 : μήκος 6cm σπείρωμα 1/2’’
 • V-K10 : μήκος 8,5cm σπείρωμα 1/2’’
intelco electronics V-K5 & V-K10

06 Αρχεία προς λήψη