01 Περιγραφή

Συσκευή Επικοινωνίας  V-GSM02 μέσω Κινητής Τηλεφωνίας

02 Γενικά Χαρακτηριστηκά

  •  Κατάλληλο για χρήση στην ευρωπαϊκή μπάντα GSM.
  •  Αμφίδρομη επικοινωνία εντολών και πληροφόρησης μέσω sms.
  •  Ενδεικτικά LED πληροφόρησης εντός της συσκευής.
  •  Ενσωματωμένο τροφοδοτικό 230 VAC
  •  Δυο (2) έξοδοι ρελέ ξηράς επαφής 6A/230 VAC – 30 VDC.
  •  Δυο (2) είσοδοι με opt coupler απομόνωσης.
  •  Δυνατότητα επέκτασης έως οκτώ (8) εξόδους.
  •  Δυνατότητα επέκτασης έως οκτώ (8) εισόδους.
  •  Επικοινωνία εναλλακτικά μέχρι τέσσερις (4) τηλεφωνικούς αριθμούς.
  •  Πλήρης παραμετροποίηση και προγραμματισμό συσκευής.
  • Βιομηχανικό κουτί IP65.

03 Αρχεία προς λήψη