04 Περιγραφή

Συσκευή Επικοινωνίας  V-GSM02 μέσω Κινητής Τηλεφωνίας

05 Γενικά Χαρακτηριστηκά

 •  Κατάλληλο για χρήση στην ευρωπαϊκή μπάντα GSM.
 •  Αμφίδρομη επικοινωνία εντολών και πληροφόρησης μέσω sms.
 •  Ενδεικτικά LED πληροφόρησης εντός της συσκευής.
 •  Ενσωματωμένο τροφοδοτικό 230 VAC
 •  Δυο (2) έξοδοι ρελέ ξηράς επαφής 6A/230 VAC – 30 VDC.
 •  Δυο (2) είσοδοι με opt coupler απομόνωσης.
 •  Δυνατότητα επέκτασης έως οκτώ (8) εξόδους.
 •  Δυνατότητα επέκτασης έως οκτώ (8) εισόδους.
 •  Επικοινωνία εναλλακτικά μέχρι τέσσερις (4) τηλεφωνικούς αριθμούς.
 •  Πλήρης παραμετροποίηση και προγραμματισμό συσκευής.
 • Βιομηχανικό κουτί IP65.

06 Αρχεία προς λήψη