Τηλέφωνο Ανάγκης Καμπίνας

01 Περιγραφή

Η συσκευή RED PHONE με κωδικό INTD0900 Light είναι ηλεκτρονική διάταξη με την οποία μπορούμε να καλέσουμε έως και 4 (τέσσερεις) προκαθορισμένους αριθμούς σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης.

02 Προδιαγραφές

Μοντέλο INTP0900
Τροφοδοσία Η συσκευή λειτουργεί αυτόνομα, τροφοδοτείτε μόνο από την τηλεφωνική γραμμή και δεν είναι απαραίτητες μπαταρίες ή extra τροφοδοσία για τις βασικές της λειτουργίες.

  • Αποκλειστικά, τηλεφωνική γραμμή
  • Τηλεφωνική γραμμή και 12V για Full Extra Version με relays
Κλήσεις Ανάγκης Καλεί μέχρι και 4 (τέσσερεις) προκαθορισμένους αριθμούς σε περίπτωση ανάγκης στην καμπίνα του ανελκυστήρα.
! Προσοχή : η συσκευή είναι προγραμματισμένη να λειτουργεί μόνο υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει τουλάχιστον 4 αριθμούς ανάγκης στην μνήμη της.
Έξοδοι
  • Relay ξηρής επαφής
  • Pictograms
Είσοδοι
  • 12-24VDC είσοδος για ενεργοποίηση του ΝOT CALL φίλτρου *
  • Ρύθμιση προτεραιότητας μεταξύ μικροφώνου και ηχείου
  • Κουμπί έκτακτης ανάγκης(button ξηρής επαφής)
  • Είσοδος τηλεφωνικής γραμμής από τον πάροχο ή από το GSM τερματικό.

03 Αρχεία προς λήψη

04 Πιστοποιήσεις