Ψηφιακές Αντισταθμίσεις

04 Ψηφιακή Αντιστάθμιση

 • Κεντρική μονάδα διαφορικού σε κουτί ράγας τύπου DINRAIL 6 ασφαλειών κλεισμένο σε επίτοιχο κουτί IP 40 για προστασία από παρεμβολές ρευμάτων ισχύος, σκόνες, υγρασία.
 • Φωτεινή Οθόνη LCD 2Χ8 γραμμών σε πράσινο φόντο με διαρκείς απεικόνιση κατάστασης βασικών λειτουργιών (Διαμόρφωση που έχουμε επιλέξει, Κατάσταση Βοηθητικής Πηγής, Θερμοκρασίες Αισθητηρίων και Κατάσταση Ρελέ).
 • Υποστηρίζει και ελέγχει 4 διαφορετικά συστήματα (διαμορφώσεις) ηλιακών εγκαταστάσεων.
 • Έλεγχος θερμοκρασιών από 2 ή 3 αισθητήρια ανάλογα την διαμόρφωση.
 • Έλεγχος έως 2 κυκλοφορητές συλλεκτών (SYSTEM 4).
 • Έλεγχος βοηθητικής πηγής για παραγωγή ΖΝΧ (SYSTEM 2 & 3).
 • Σύστημα ανίχνευσης βλάβης των αισθητηρίων.
 • Σύστημα προστασίας συλλεκτών από υπερθέρμανση και ψύχος.
 • Σύστημα προστασίας θερμοδοχείου.
 • Σύστημα προστασίας των υδραυλικών σωληνώσεων από υπερθέρμανση συλλέκτη.
 • Πλήρης παραμετροποίηση των εργοστασιακών ρυθμίσεων από εύχρηστο και κατανοητό menu.
 • Τροφοδοσία 230 VAC.

Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας για άμεσο έλεγχο του Λέβητα ή Τρίοδης Βάνας Ανάμειξης.

Γενικά Χαρακτηριστικά Αναλογικού Χρονοδιακόπτη:

 • Ημερήσιος ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης ράγας της ABB με εφεδρεία >150 ώρες.
 • Μέγιστο φορτίο επαφής 16(4)A / 250VAC.
 •  Τροφοδοσία 230 VAC. • 1 C/O 24 hrs 7 days & ελάχιστος χρόνος ρύθμισης 15 min.
 • Κεντρικής μονάδας αντιστάθμισης σε κουτί ράγας τύπου DINRAIL 6 ασφαλειών κλεισμένο σε επίτοιχο κουτί IP 40 12 ασφαλειών της HAGER για προστασία από παρεμβολές ρευμάτων ισχύος, σκόνες, υγρασία.

05 Αρχεία προς λήψη