Πίνακες Αυτονομίας

04 Γενικά Χαρακτηριστηκά

 • Μεταλλικό κουτί με γείωση.
 • Κεντρικός φωτιζόμενος διακόπτης ON-OFF.
 • Κεντρική ασφάλεια 6Α.
 • Ξεχωριστές ασφάλειες για καυστήρα, κυκλοφορητή, ηλεκτροβανών και θερμοστατών.
 • Ενδείκτες λειτουργίας για κάθε διαμέρισμα.
 • Δίοδος υποδοχείς εντολών 1Ν4007 (DS,D,Δ/2Κ,Δ/3Κ).
 • Ρελέ υποδοχείς εντολών 10Α (R,Κ).
 • Ρελέ εξόδου 10Α για καυστήρα και κυκλοφορητή (R,DS,D).
 • Ξεχωριστά ρελέ εξόδου 10Α για καυστήρα και κυκλοφορητές (Δ/2Κ,Δ/3Κ,Κ).
 • Τάση λειτουργίας 230 V AC.
 • Ένταση επαφής ρελέ καυτήρα 10Α.
 • Κλέμα σύνδεσης εισόδων και εξόδων τύπου ασανσέρ με διάκενο 2,5mm.
 1. Οι πίνακες αυτονομίας με κωδικό R είναι πίνακες με ρελέ για κάθε διαμέρισμα (ηλεκτροβάνα) και κεντρικό ρελέ για καυστήρα και κυκλοφορητή. Στους πίνακες αυτούς η τελευταία ηλεκτροβάνα παραμένει ανοιχτή ή όχι.
 2. Οι πίνακες αυτονομίας με κωδικό DS είναι πίνακες με δίοδο για κάθε διαμέρισμα (ηλεκτροβάνα) και κεντρικό ρελέ για καυστήρα και κυκλοφορητή. Στους πίνακες αυτούς η τελευταία ηλεκτροβάνα δεν παραμένει ανοιχτή.
 3. Οι πίνακες αυτονομίας με κωδικό D είναι πίνακες με δίοδο για κάθε διαμέρισμα (ηλεκτροβάνα) και κεντρικό ρελέ για καυστήρα και κυκλοφορητή. Στους πίνακες αυτούς η τελευταία ηλεκτροβάνα παραμένει ανοιχτή ή όχι.
 4. Οι πίνακες αυτονομίας με κωδικό Δ/2Κ είναι πίνακες που εξυπηρετούν δυο διαφορετικά δίκτυα κυκλοφορητών. Έχουν δίοδο για κάθε διαμέρισμα (ηλεκτροβάνα) και ξεχωριστά ρελέ για καυστήρα και κυκλοφορητές. Στους πίνακες αυτούς η τελευταία ηλεκτροβάνα με των αντίστοιχο κυκλοφορητή παραμένουν ανοιχτοί ή όχι.
 5. Οι πίνακες αυτονομίας με κωδικό Δ/3Κ είναι πίνακες που εξυπηρετούν τρία διαφορετικά δίκτυα κυκλοφορητών. Έχουν δίοδο για κάθε διαμέρισμα (ηλεκτροβάνα) και ξεχωριστά ρελέ για καυστήρα και κυκλοφορητές. Στους πίνακες αυτούς η τελευταία ηλεκτροβάνα με των αντίστοιχο κυκλοφορητή παραμένουν ανοιχτοί ή όχι.
 6. Οι πίνακες αυτονομίας με κωδικό Κ είναι πίνακες που εξυπηρετούν εγκαταστάσεις αυτονομίας από δυο έως δώδεκα κυκλοφορητές με βαλβίδες αντεπιστροφής. Έχουν ρελέ για κάθε διαμέρισμα (θερμοστάτης χώρου) και ξεχωριστά ρελέ για καυστήρα και κυκλοφορητές. Στους πίνακες αυτούς ο τελευταίος κυκλοφορητής παραμένει ανοιχτός.

05 Αρχεία προς λήψη

 1. 1
  Πίνακας Αυτονομίας με Ρελέ για κάθε διαμέρισμα
 2. 2
  Πίνακας Αυτονομίας με Διόδους για κάθε διαμέρισμα με την τελευταία Ηλεκτροβάνα να παραμένει ανοιχτή
 3. 3
  Πίνακας Αυτονομίας Δύο ή Τριών Κυκλοφορητών με ομάδες διαμερισμάτων & Bypass ο τελευταίος
 4. 4
  Πίνακας Αυτονομίας με Διόδους για κάθε διαμέρισμα και ρελέ για καυστήρα & κυκλοφορητή
 5. 5
  Πίνακας Αυτονομίας μόνο με Κυκλοφορητή για κάθε διαμέρισμα με των τελευταίο να κάνει αποθέρμανση
 6. 6
  Πίνακας Αυτονομίας με Ρελέ για κάθε διαμέρισμα με την τελευταία Ηλεκτροβάνα να παραμένει ανοιχτή